Zestawienie najważniejszych form pomocy przedsiębiorcom

  • by

Zestawienie w formie tabelarycznej do pobrania tutaj (kliknij)

Jednocześnie informuję, że z uwagi na bardzo dużą dynamikę zmian jest to ostatnie opracowanie przed ogłoszeniem ostatecznego tekstu ustawy.

Po ogłoszeniu tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw zarówno opracowania jak i zestawienie zostaną ponowne zaktualizowane.