Tarcza 3.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

  • by

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw kolejne zmiany związane z tarczą antykryzysową.

Wśród zmian dotyczących przedsiębiorców, najważniejszą jest zmiana dotycząca zwolnienia ze składek ZUS osób niezatrudniających pracowników, których przychody były wyższe niż 15.681 zł, ale dochód za miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie nie był wyższy niż 7.000 zł.

W przypadku, gdy składki zostały już opłacone, podlegają one zwrotowi na wniosek ubezpieczonego.