Przejdź do treści

Tarcza 2.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

  • przez

1/ Umożliwiono skorzystanie ze zwolnienia płatnikom składek zatrudniającym pracowników, którzy zarejestrowali się w okresie 01.02 – 31.03.2020 r. Oznacza to, że firma, która nie była zarejestrowana jako płatnik składek, gdyż nie istniała, bądź nie zatrudniała pracowników przed 01.02.2020 r., a w okresie 01.02-31.03 zatrudniła pracowników, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia.
Dotyczy to również osób, którzy nie zatrudniają pracowników, ale byli zgłoszeni do ubezpieczeń, nie jak wcześniej przed 01 lutego, ale przed 01 kwietnia 2020 r.

2/ Oczywiście wprowadzono 50% zwolnienie dla przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

3/ Zarówno w przypadku zatrudniania mniej niż 9, jak i mniej niż 49, liczbę ubezpieczonych, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi. Oznacza to, że płatnikowi, który zatrudnia np. 12 pracowników, w tym 3 młodocianych, przysługuje 100% zwolnienia z opłacania składek ZUS.

4/ Zmianie uległa treść zwolnienia przychodu ze składek, tzn. zwolnienie dotyczy zarówno podatku od osób fizycznych, jak i osób prawnych. W myśl „klasycznych” przepisów umorzone zobowiązania stanowią przychód podatnika. Oznacza to jednak tyle, że składki te nie będą przychodem, ale jak już informowaliśmy nie będą również kosztem uzyskania przychodów. Spór toczy się jeszcze o składki potrącane pracownikowi z wynagrodzenia brutto i tu czekamy na oficjalne stanowisko MF w tej kwestii. Czy wynagrodzenie brutto będzie kosztem uzyskania przychodu w całości, czy też kosztów wynagrodzeń nie będą stanowiły składki potrącone pracownikowi, a nieodprowadzone?

5/ Zwolnienie również dla tych, którzy opłacili już składki za marzec, a z obecnych przepisów wynika, że będą mogli skorzystać ze zwolnienia. Zwalnia się bowiem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na wniosek płatnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Oczywiście rodzi się pytanie, czy ten zwrot nastąpi w terminie 30 dni od złożenia wniosku, czy jednak ZUS będzie czekał do momentu wydania decyzji o zwolnieniu, gdyż dopiero wówczas jest 100% pewności, że składki są zwolnione. Czas pokaże. Dotyczy to tylko marca 2020, zatem w kwietniu należy się pilnować, żeby nie opłacić składek nienależnych.

6/ Nadal dla osób niezatrudniających pracowników pozostaje limit przychodów 15.681 zł miesięcznie.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2023 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.