Przejdź do treści

Tarcza 2.0 – zmiany w świadczeniu postojowym

  • przez

Najważniejsza zmiana to zniesienie limitu maksymalnych przychodów zarówno dla tych co kontynuują działalność, jak i dla tych, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r.
1/ Każda osoba, która zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r. może zatem wystąpić o świadczenie postojowe, z zastrzeżeniem punktu 3/.
2/ Dla prowadzących działalność pozostaje warunek spadku przychodów o minimum 15% miesiąc do miesiąca.
Oznacza to, że każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, u której przychody w miesiącu marcu były niższe o 15% od przychodów w miesiącu lutym może wystąpić w miesiącu kwietniu o przyznanie takiego świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia ilość czy brak zatrudnianych pracowników. Tu też zastrzeżenie punkt z punktu 3/.
3/ Oczywiście proszę pamiętać, że mamy w ustawie zapis, iż świadczenie przysługuje, gdy spadek lub przestój był następstwem COVID-19.

4/ Kolejna istotna zmiana, to fakt, że świadczenie może być wypłacone trzykrotnie, przy czym wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, a warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku, nie uległa poprawie.

Sądzę zatem, że jeżeli sytuacja w firmie nie ulegnie zmianie, będzie można wystąpić z kolejnym wnioskiem.
Przepis ten niestety rodzi szereg wątpliwości. Co to znaczy nie uległa poprawie?
a/ mamy ponownie spadek obrotów miesiąc do miesiąca kwiecień do marca o 15% – ok,
b/ obroty w kwietniu są nadal niższe niż w lutym ale takie same jak w marcu – tu już trudno powiedzieć,
c/ obroty w marcu spadły np. o 60%, ale w kwietniu wzrosły o 10%, czyli spadek w stosunku do lutego dalej jest większy niż 15%, ale generalnie jest lepiej niż w marcu, bo np. sprzedajemy przez internet – też trudno powiedzieć.

Świadczenie postojowe wynosi 2.080 zł lub wyjątkowo 1.300 zł dla osób na karcie podatkowej jednocześnie zwolnionych z VAT.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2023 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.