Przejdź do treści

Twój biznes naszą pasją!

polityka prywatności

1. Administratorem
danych osobowych podanych w formularzu kontaktowymjest TAX IT PARTNER SP. Z O. O. z siedzibą: ul. Ratuszowa 1A/3, 11-700 Mrągowo.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w TAX IT PARTNER SP. Z O. O. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail doradca@crfin.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Udzielenia odpowiedzi nawiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy TAX IT PARTNER SP. Z O. O., a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)prawo do wniesienia sprzeciwu,w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza
kontaktowego,d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2023 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.