Przejdź do treści

Kwalifikowany podpis elektroniczny firmy EUROCERT

Jako oficjalny partner Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generujemy Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty wydane przez EuroCert zawierają podstawowe informacje:

  • Dane Subskrybenta/Firmy;
  • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
  • Zastosowanie Certyfikatu; 
  • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne;

Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilnoprawnych drogą elektroniczną. 

Wydawanie i odnawianie certyfikatów po uprzednim umówieniu – Radosław Belniak tel. + 48 504 212 863.

Wydanie certyfikatu wymaga osobistego stawiennictwa wraz z dowodem osobistym – szacunkowy czas wydania do 30 minut.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2023 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.