Przejdź do treści

admin

Nowa matryca stawek VAT

  • przez

W rezultacie zmian od 01 lipca 2020 r. zmniejszeniu ulegnie liczba pozycji w zaktualizowanych załącznikach: nr 3 i nr 10 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej: u.p.t.u., które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawami 8% i 5%. Załącznik nr 3 został zredukowany ze 150 obowiązujących pozycji do 73, zaś załącznik nr 10 ma zawiera docelowo 24… Czytaj dalej »Nowa matryca stawek VAT

Kolejny nabór wniosków dla firm niezatrudniających pracowników – PUP Mrągowo

  • przez

W dniach 01.06.2020 r. – 14.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników – realizowanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw..

Kolejny nabór wniosków w PUP Mrągowo

  • przez

W dniach 20.05.2020 r. – 02.06.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Tarcza 3.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

  • przez

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw kolejne zmiany związane z tarczą antykryzysową. Wśród zmian dotyczących przedsiębiorców, najważniejszą jest zmiana dotycząca zwolnienia ze składek ZUS osób niezatrudniających pracowników, których przychody były wyższe niż 15.681 zł, ale dochód za miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie nie był wyższy niż 7.000 zł. W przypadku, gdy składki zostały już opłacone,… Czytaj dalej »Tarcza 3.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

PUP Mrągowo ogłosił nabór wniosków

  • przez

W dniach 21.04.2020 r. – 04.05.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, przyznawane na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi… Czytaj dalej »PUP Mrągowo ogłosił nabór wniosków

Tarcza 2.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

  • przez

1/ Umożliwiono skorzystanie ze zwolnienia płatnikom składek zatrudniającym pracowników, którzy zarejestrowali się w okresie 01.02 – 31.03.2020 r. Oznacza to, że firma, która nie była zarejestrowana jako płatnik składek, gdyż nie istniała, bądź nie zatrudniała pracowników przed 01.02.2020 r., a w okresie 01.02-31.03 zatrudniła pracowników, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia.Dotyczy to również osób, którzy nie zatrudniają pracowników, ale byli zgłoszeni… Czytaj dalej »Tarcza 2.0 – zmiany w zwolnieniach ZUS

Tarcza 2.0 – zmiany w świadczeniu postojowym

  • przez

Najważniejsza zmiana to zniesienie limitu maksymalnych przychodów zarówno dla tych co kontynuują działalność, jak i dla tych, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r.1/ Każda osoba, która zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r. może zatem wystąpić o świadczenie postojowe, z zastrzeżeniem punktu 3/.2/ Dla prowadzących działalność pozostaje warunek spadku przychodów o minimum 15% miesiąc do miesiąca.Oznacza to, że… Czytaj dalej »Tarcza 2.0 – zmiany w świadczeniu postojowym

Tarcza antykryzysowa 2

  • przez

Przedstawiam opracowanie kilku zmian proponowanych w najnowszym projekcie ustawy, dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Do pobrania tutaj (kliknij)

Świadczenie postojowe

  • przez

Udostępniam Państwu kolejną część opracowania, dotyczącą tym razem świadczenia postojowego.Dostępne tutaj Poniżej publikujemy wniosek do złożenia w formie papierowej oraz instrukcję wypełniania wniosku na platformie PUE. Wniosek Instrukcja


Designed by Spring Leading

Copyright © 2023 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.